Creditreform в прессе

Saglabā labu maksātspēju

376 jeb 75.2 % no TOP 500 uzņēmumiem saglabājuši labu maksātspējas vērtējumu

Dienas bizness sadarbībā ar SIA Creditreform Latvija ir veicis pētījumu par Latvijas lielāko uzņēmumu rentabilitātes līmeni, likviditātes risku un maksātspējas vērtējumu. Lielākā daļa TOP 500 uzņēmumu spējuši šo laiku pieņemt kā jaunu izaicinājumu, nepakļaujoties esošajam pesimismam, nenoteiktībai un šaubām. TOP 500 mūsu valstī ir lielākie uzņēmumi, kuru neto apgrozījums 2007. gadā bija lielāks par 10 milj. Ls un kopā veidoja 49.1 % no visu komercsabiedrību kopējā apgrozījuma. Lielākā daļa no šiem uzņēmumiem vairāku gadu garumā nodrošinājuši sekmīgu attīstību, tiem izveidojušās stabilas iekšējā un ārējā tirgus pozīcijas. Tie ir sasnieguši atzīstamus peļņas rādītājus un to finansiālais stāvoklis ir stabils, lai gan komerciālās rentabilitātes līmenis kopumā visai valsts ekonomikai bijis pat nedaudz augstāks nekā vidēji TOP 500, attiecīgi 5.0 % un 4.24 %, norāda SIA Creditreform Latvija valdes loceklis Māris Baidekalns. Novembra vidū 376 uzņēmumi jeb 75.2 % no TOP 500 uzņēmumiem saglabājuši teicamu, ļoti labu un labu (pirmās trīs CrefoScore riska klases) maksātspējas vērtējumu, kamēr pērnā gada sākumā to skaits bija 369 jeb 73.8 %. Šī segmenta iekšienē vērojama neliela pozitīva tendence - virzība uz uzņēmumu finansiālās stabilitātes vēl tālāku nostiprināšanos. 1.8 % no TOP 500 uzņēmumiem atrodas 6. un 7. CrefoScore riska klasē un to maksātspējas vērtējums ir zem vidējā līmeņa. TOP 500 uzņēmumi, kuru radītā skaidrās naudas plūsma neļauj laikā veikt norēķinus vai kuriem iestājusies juridiskā maksātnespēja, vai norisinās to reorganizācijas/ likvidācijas procesi (8.-10. CrefoScore riska klase), novembra vidū bija 19, bet gada sākumā tikai 7.

Svarīgi līdzsvarot

Salīdzinot ar TOP 500 uzņēmumiem, daudz sliktāks finansiālais stāvoklis un līdz ar to arī zemāki maksātspējas rādītāji atzīmējami vidēji visās komercsabiedrībās valstī kopumā, atzīst M. Baidekalns. Pirmajās trijās riska klasēs iekļaujas tikai 15 % uzņēmumi. Tomēr pozitīvi vērtējams tas, ka maksātspējas vērtējumu virs vidējā līmeņa (4.-5. riska klase) šobrīd turpina saglabāt vairāk nekā puse - 54 % no komercreģistrā iekļautajām uzņēmējsabiedrībām, lai arī šajā segmentā vērojama diezgan izteikta tendence šim skaitlim samazināties. Tādējādi arvien lielāku grupu veido uzņēmumi, kas nonākuši vai turpina nonākt risku grupās ar saspringtu finansiālo stāvokli vai arī ar izteikti neapmierinošu maksātspējas vērtējumu, kuri ilgstoši kavē norēķināšanos par iekrātajiem parādiem un ir nonākuši maksātnespējas situācijā vai arī sākts juridiskās maksātnespējas process. Šajās risku klasēs jau iekļuvuši ap 24 % no komercsabiedrību skaita. Tie pārsvarā ir vidējie un mazie komersanti. Daudzviet iepriekšējā biznesa darbība tika realizēta uz neattaisnoti augstas komercdarbības un finanšu riska robežas. Šobrīd viskritiskākajā finanšu situācijā nonācis liels skaits mēbeļu, koksnes un koka izstrādājumu ražošanas, mežsaimniecības, kokmateriālu sagatavošanas un ar to saistīto pakalpojumu, autotransporta, būvniecības, nekustamo īpašumu un vieglās rūpniecības nozaru uzņēmumi.

Pasaules finanšu krīzes satricinājumu rezultātā Latvijas ekonomika iegājusi recesijas stāvoklī, daudzām firmām, draud pat maksātnespēja. M. Baidekalns uzsver, ka situāciju vēl vairāk sarežģījis arī tas, ka liels skaits uzņēmumu iepriekš strādājuši bez pašu kapitāla finansētajiem apgrozāmajiem līdzekļiem, tie pārsvarā tikuši finansēti no banku kredītlīnijām, pircēju avansa maksājumiem vai piegādātāju atliktajiem maksājumiem. Matemātiskais modelis CrefoScore, kas ir uzņēmumu maksātspējas vērtējums turpmākajiem 12 mēnešiem, sastāv no 10 riska klasēm, kur 1.-8. klase uzrāda uzņēmuma statusu. 9. riska klasē uzņēmums nonāk, ja tam pēdējā gada laikā ir reģistrēti būtiski maksājumu kavējumi, bet desmitajā - ja uzņēmums ir maksātnespējīgs vai arī norisinās tā reorganizācija.