Creditreform в прессе

Nodibināta Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija

    Maijā nodibinātās Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas (LĀPPA) galvenie mērķi ir aizsargāt kreditoru intereses, piedalīties parādu piedziņas nozari reglamentējošā tiesiskā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā.
 
    Tāpat asociācija pārstāvēs parādu piedziņas uzņēmumu kopējās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, sabiedriskajās un starptautiskajās organizācijās, un informēs sabiedrību par parāda piedziņas tirgus aktualitātēm, kā arī uzturēs iedzīvotāju izpratni par Latvijas parādu piedziņas nozares darbības principiem.
    Asociācijas dibinātāji ir kredītmenedžmenta kompānijas: Creditreform Latvijā SIA, Intrum Justitia SIA, Lindorff OY, Balt Risk SIA, Paus Konsults SIA.
    «No asociācijas dibināšanas ieguvēji būs gan parādu piedziņas kompānijas, gan kreditori, gan parādnieki, jo LĀPPA uzdevumos ietilpst veidot un uzturēt profesionālu, efektīvu un ētikas normām atbilstošu parādu piedziņas jomu Latvijā,»  norāda LĀPPA valdes priekšsēdētāja Agnese Priedīte.