Uzmanību!

Creditreform atgādina, ka inkasso procesā, komunicējot ar debitoriem, tiek izmantotas tikai creditreform.lv domēnam piederošas epasta adreses. Creditreform nekad nesūta paziņojumus no publiskiem epasta pakalpojumu sniedzējiem: (piemēram: inbox.lv, one.lv, draugiem.lv, gmail.com utml.).
Tāpat pirms maksājuma veikšanas lūdzam pārbaudīt maksājuma rekvizītu pareizību.

Pakalpojumi un cenrādis fiziskajām personām

Ar SIA "Creditreform Latvijā" valdes 2016.gada 21.marta lēmumu tiek piemērota maksa par atsevišķiem SIA "Creditreform Latvijā" sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojumus un cenrādi skat.zemāk:

Pakalpojumi un cenrādis fiziskajām personām, sākot ar 2016.gada 21.martu

PAKALPOJUMS MAKSA PAR PAKALPOJUMU, EUR
(tai skaitā PVN)
Izziņa par parāda apmēru 10.00
Izziņa ar apliecinājumu par saistību izpildi 7.00
Dokumentu kopiju izsniegšana, kuri apstiprina parāda esamību un tā apmēru, un kuriem ir jābūt patērētāja rīcībā 5.00
Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana (par 1 dokumentu) 3.00

Pirms pakalpojuma pieteikšanas, pieteicējam ir jāveic maksājums cenrādī norādītajā apmērā.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

SIA CREDITREFORM LATVIJĀ
Reģ.nr. 40003255604
AS DNB banka, SWIFT RIKOLV2X
Konta nr. LV60RIKO0002930152424
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, personas kods, par kādu pakalpojumu tiek veikts maksājums.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA "Creditreform Latvijā", zvanot uz tālruņa numuru +371 67501390 vai ierodoties SIA "Creditreform Latvijā" birojā Skanstes ielā 50, Rīga, LV-1013, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:30.