Fizisko personu parādvēsture

Fizisko personu parādvēstures datu bāze ir reģistrs, kurā tiek fiksēti Creditreform inkasso procesa gaitā konstatēti maksājumu kavējuma fakti. Fizisko personu parādvēstures datu bāze paredzēta kreditoru interešu aizsardzībai. 

Creditreform parādvēstures datu bāzes izmantošanas priekšrocības:

  • lielākā un atpazīstamākā fizisko personu parādvēstures datu bāze Latvijā;
  • ievērojami samazina nemaksāšanas risku;
  • informācija tiek sniegta tiešsaistes režīmā;
  • katrs negatīvais fakts ir fiksēts pēc noteikta, viennozīmīga algoritma.

Katrai fiziskai personai, kura ir reģistrēta Creditreform parādvēstures datu bāzē ir sava parādvēsture, kurā var būt viens vai vairāki negatīvie maksājuma kavējuma fakti. Pārbaude fizisko personu parādvēstures datu bāzē tiek veikta pēc personas koda.

Par katru kavējuma faktu datu bāzē tiek reģistrēti šādi dati:

  • saistību nodošanas datums;
  • kavēto saistību summa;
  • apmaksātā saistību daļa;
  • maksāšanas ilgums (ja saistības ir izpildītas);
  • nozare, par kuras precēm vai pakalpojumiem ir radušās kavētās saistības;
  • informācijas aktualizēšanas datums un statuss.

Informāciju par fizisko personu parādvēsturi izmanto vadošie Latvijas uzņēmumi riska vērtēšanai. Tā ir pieejama, izpildot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības un noslēdzot līgumu ar Creditreform.