Kredītizziņas par ārvalstu uzņēmumiem

Kredītizziņa par ārvalstu uzņēmumu ir koncentrētā formā apkopota aktuāla, publiski pieejama informācija un maksātspējas vērtējums par jebkuru ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu. Kredītizziņā iekļautās informācijas saturu un apjomu nosaka konkrētās valsts likumdošana un prakse.

Kredītizziņas ir neaizvietojamas, ja vēlaties:

  • iepazīt jaunu darījuma partneri;
  • periodiski vai pirms nozīmīgiem darījumiem pārbaudīt partnera maksātspēju;
  • pārliecināties par parāda atgūšanas iespējām;
  • uzzināt maksimāli pieļaujamā kredīta apjomu;
  • izvērtēt kredīta risku.

Kredītizziņas iegūsiet, nosūtot aizpildītu pasūtījuma veidlapu pa faksu 67501393 vai e-pastu inform@creditreform.lv. Creditreform sagatavotās kredītizziņas iespējams saņemt jebkurā no četrām valodām: latviešu, angļu, krievu, vācu. Kredītizziņas saņemsiet Jums ērtākajā veidā: pa faksu, e-mail, pastu vai personīgi Creditreform birojā.

Kredītizziņas cena atkarīga no izpildes termiņiem un vēlamās informācijas apjoma. Ātrai uzņēmumu novērtēšanai var izmantot on-line kredītizziņas un informācijas produktus, kas pieejami reģistrētiem http://www.crediweb.lv/ portāla lietotājiem.