Kredītizziņas par Latvijas uzņēmumiem

Kredītizziņa ir koncentrētā formā apkopota aktuāla informācija un maksātspējas vērtējums pēc Jūsu individuāla pasūtījuma par jebkuru Latvijā reģistrētu uzņēmumu.

Kredītizziņas satur informāciju, kas nepieciešama, lai objektīvi novērtētu darījuma risku, konkrēta kredīta apjoma risku, maksimāli pieļaujamā kredīta apjomu, vai arī iespējamību atgūt parādu.

Kredītizziņas ir neaizvietojamas sekojošos gadījumos:

  • iepazīstot jaunu darījuma partneri;
  • nosakot kredītlimitu vai to mainot;
  • novērtējot parādnieka maksātspēju.

Kredītizziņas iegūsiet, nosūtot aizpildītu pasūtījuma veidlapu pa faksu 67501393 vai e-pastu inform@creditreform.lv. Creditreform sagatavotās kredītizziņas iespējams saņemt jebkurā no četrām valodām: latviešu, angļu, krievu, vācu. Kredītizziņas saņemsiet Jums ērtākajā veidā: pa faksu, e-mail, pastu vai personīgi Creditreform birojā.

Kredītizziņas cena atkarīga no izpildes termiņiem un vēlamās informācijas apjoma. Ātrai uzņēmumu novērtēšanai var izmantot on-line kredītizziņas un informācijas produktus, kas pieejami reģistrētiem http://www.crediweb.lv/ portāla lietotājiem.