Juridisko personu parādvēsture

Juridisko personu parādvēstures datu bāze ir reģistrs, kurā tiek fiksēti Creditreform inkasso procesa gaitā konstatēti maksājumu kavējuma fakti. Juridisko personu parādvēstures datu bāze paredzēta kreditoru interešu aizsardzībai. 

Creditreform parādvēstures datu bāzes izmantošanas priekšrocības:

  • lielākā un atpazīstamākā juridisko personu parādvēstures datu bāze valstī;
  • ievērojami samazina nemaksāšanas risku;
  • informācija tiek sniegta tiešsaistes režīmā;
  • katrs negatīvais fakts ir fiksēts pēc noteikta, viennozīmīga algoritma.

Katrai juridiskai personai, kura ir reģistrēta Creditreform parādvēstures datu bāzē ir sava parādvēsture, kurā var būt viens vai vairāki negatīvie maksājuma kavējuma fakti. Pārbaude juridisko personu parādvēstures datu bāzē tiek veikta pēc reģistrācijas numura.

Par katru kavējuma faktu datu bāzē tiek reģistrēti šādi dati:

  • saistību nodošanas datums;
  • kavēto saistību summa;
  • apmaksātā saistību daļa;
  • maksāšanas ilgums (ja saistības ir izpildītas);
  • nozare, par kuras precēm vai pakalpojumiem ir radušās kavētās saistības;
  • informācijas aktualizēšanas datums un statuss.

Lai palīdzētu pieņemt lēmumu, papildus iesakām skatīt Izziņa par uzņēmumiem un kredītizziņas.

Informācija par juridisko personu parādvēsturi ir bez maksas pieejama reģistrētiem http://www.crediweb.lv/ portāla lietotājiem.