Mārketinga informācija

Dažādu mārketinga aktivitāšu veidošanā informācijas apjoms un kvalitāte ir viens no būtiskākajiem veiksmes faktoriem.

Creditreform piedāvā atlasīt un strukturēt Jūs interesējošos LR Uzņēmumu reģistra uzņēmumus, par pamatu ņemot Jūsu izvēlētus, vienu vai vairākus uzņēmumu parametrus:

  • tiesisko formu;
  • reģistrācijas datumu Uzņēmumu reģistrā;
  • reģistrācijas datumu Komercreģistrā;
  • pamatkapitālu;
  • juridisko adresi;
  • nozari (saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru);
  • apgrozījuma grupu;
  • darbinieku skaitu;
  • maksātspējas indeksu;
  • datus par uzņēmumu parādvēsturi.

Piemēram, pievienojot uzņēmuma kontaktinformāciju un paraksttiesīgās amatpersonas, Jūs iegūsiet informāciju, kā ar uzņēmumiem sazināties. Informācijas datu failā neiekļaujot maksātnespējīgos un likvidētos Latvijas Komercreģistra uzņēmumus, nodrošināsim aktuālu informāciju par Jūsu potenciālajiem klientiem. Uzņēmumu sakārtošana pēc kāda no dotajiem parametriem, ļaus Jums segmentēt uzņēmumus pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī atjaunot savas datu bāzes ar aktuālu informāciju.

Lai uzņēmums spētu nostiprināties konkrētā tirgus segmentā ir jābūt pietiekamai informācijai par savas nozares tirgu kopumā. Sagatavojot grafiskus attēlus vai informācijas datu failu, Creditreform piedāvā veikt Jūs interesējošās nozares kopējo analīzi. Maksātspējas rādītāji, darbinieku skaita izmaiņas, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un finanšu rādītāji sniedz Jums vērtējumu par nozares attīstības tendencēm.