Juridiskie pakalpojumi parādu lietās

Creditreform piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus:

  • dažādu procesuālo dokumentu sagatavošana;
  • kreditora  interešu pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās par kavēto maksājumu piedziņu;
  • kreditora  interešu pārstāvēšana parādnieku maksātnespējas procesos;
  • kreditora  interešu pārstāvēšana parādnieku tiesiskās aizsardzības procesos;
  • tiesas lēmumu un spriedumu izpildes procesu uzraudzība (monitorings);
  • juridiskās konsultācijas;
  • kavētā maksājuma lietas juridisko aspektu izpēte;
  • parādnieka finansiālā stāvokļa izpēte;
  • parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte;
  • kavētā maksājuma lietas izpēte par iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem kreditora interešu aizsardzībai.

Creditreform juridiskie pakalpojumi ir inkasso procesa tiešs turpinājums un tiek piedāvāti tikai tajos gadījumos, kad parāds ar inkasso metodēm nav atgūstams.