Parādu pirkšana

Parādu cesija ir izdevīgs risinājums tūlītējai naudas saņemšanai, kuru piedziņai paredzams ilgstošs un dārgs process.

Cesijas priekšrocības:

  • tūlītēja naudas līdzekļu saņemšana;
  • "iztīrīta" bilance;
  • nav jāveic nekādas darbības attiecībā uz cedētajiem parādiem;
  • Jūsu uzņēmuma resursi tiks ieguldīti pamatbiznesā.

Kā notiek parādu cedēšana Creditreform?

  • Kreditors iesniedz Creditreform debitoru sarakstu, norādot pamata informāciju par debitoriem un parāda apjomiem;
  • Creditreform novērtē iesniegto parādu portfeli un sniedz piedāvājumu par parādu pirkšanas cenu;
  • Tiek noslēgts līgums un nodoti saistību apliecinoši dokumenti. Par visu dokumentu nodošanu tiek sastādīti pieņemšanas - nodošanas akti;
  • Creditreform informē parādniekus par veikto cesiju un uzsāk parādu piedziņu.

Uzņēmuma veco debitoru saistību pārdošana, var izrādīties piemērots risinājums Jūsu uzņēmumam.

Cesija nav vienīgais iespējamais risinājums parādu problēmai. Creditreform piedāvā arī tādas alternatīvas kā inkasso (parādu iekasēšanu)  un citus parādu piedziņas pakalpojumus.