Creditreform presē

Parādu piedziņa – nepatīkama, bet atrisināma

Ja jūs vairs nespējat savlaicīgi kārtot savus kredītmaksājumus un nevēlaties izmantot aizdevēja piedāvātos problēmas risinājumus, ļoti iespējams, ka jūsu lieta var tikt nodota parādu piedziņas kompānijai. Taču arī šādā gadījumā visu iespējams nokārtot korektā un lietišķā veidā.

Lai gūtu priekšstatu, kā praktiski notiek parādu piedzīšanas process, uz Nekrize.lv jautājumiem atbild parādu piedziņas kompānijas „Creditreform Latvija” mārketinga speciāliste Maruta Broka.

Kā notiek parādu piedzīšana?

Vispirms parādnieks saņem vēstuli, kurā tiek informēts par to, ka viņa parādu banka, līzinga kompānija vai cita institūcija, kam viņš ir parādā, nodevusi attiecīgajai kompānijai, un turpmāk visi ar šo parādu saistītie maksājumi jāveic atbilstoši vēstulē minētajai kārtībai.

Parādu piedziņas mērķis ir panākt, lai parādnieks brīvprātīgi nokārto savas saistības iespējami īsākā termiņā. Tam tiek izmantotas visas legālās personas meklēšanas un pārliecināšanas metodes. Ja parādnieks nereaģē vai atsakās vienoties par apmaksas kārtību, viņš saņem rakstisku brīdinājumu, ka saistību neizpildes gadījumā maksājuma kavējums tiks reģistrēts viņa kredītvēsturē.
Ja parāds joprojām netiek atgūts, kreditors vai parādu piedziņas kompānija kreditora vārdā iesniedz prasību tiesā piespiedu piedziņai. Jāņem vērā, ka tiesvedība parādniekam rada būtiskus papildus izdevumus, kas pat var pārsniegt pašu parāda summu.

Vai parādu piedzinēji mēdz doties uz parādnieka dzīvesvietu?

Nezinu, kā notiek citās kompānijās, bet „Creditreform” nenodarbojas ar parādnieku apmeklēšanu mājās. Jāatzīst gan, ka šāds parādu piedziņas veids, ko pasaulē dēvē par „field debt collection”, kļūst aizvien pieprasītāks.

Dzirdēti nostāsti par agresīvām metodēm, ko izmanto parādu atgūšanā…

Mēs savā darbā ievērojam likumdošanā noteiktās robežas un starptautisko profesionālo organizāciju standartus un darbības kodeksus. Tiesa gan, parādu piedziņas darbs prasa nepārtrauktu psiholoģisko spriedzi, jo vairāk nekā 50% komunikācijas ar parādniekiem noris uz konflikta robežas.

Cik ilgi var turpināties parādu piedzīšanas process?

Parādniekam nevajadzētu cerēt, ka aizdevuma izsniedzējs parādu ar laiku aizmirsīs vai norakstīs. Mainot dažādas metodes, piedziņa var turpināties desmit gadus un ilgāk.

Tomēr būtu jāņem vērā, ka arī aizdevējs ne vienmēr var zināt, ka parādnieks neatrodas valstī, ir miris vai nemaksā tāpēc, ka nav apmierināts ar pakalpojumu. Tāpēc, saņemot vēstuli no parādu piedziņas kompānijas, uz to noteikti vajag atsaukties, un mēs kopīgi novērsīsim iespējamos pārpratumus un atradīsim risinājumu.

Tomēr arī saspringtajā parādu piedzinēju ikdienā nereti gadās pa kādam uzjautrinošam kuriozam. Lūk, daži piemēri, no „Creditreform” ikdienas:

„Parādnieks visu laiku nemaksā, jo nav darba. Pēdējā sarunas reizē, apgalvo, ka ar nākamo mēnesi sāks maksāt, jo zīlniece esot pareģojusi, ka nākammēnes atradīšot pat divus darbus uzreiz. Lai mēs piefiksējot, ka jau nākammēnes būs pirmais maksājums.”

„Runāts visu laiku ar mazdēlu, kurš noslēdzis uz vecmammas vārda līgumu par telekomunikācijām. Mazdēls visu laiku stāsta, ka vecmamma tikko kā mirusi, sola atsūtīt miršanas apliecību… Līdz vienu dienu viņš izgājis un aizmirsis telefonu mājās. Un telefonu pacēla mirusī vecmamma.”

Daži jautri piemēri, ko vaicā parādnieki: „Jūs mani izņemiet ārā no apkopes!”, „Izņemiet mani no tā netīrā saraksta!”, „Vai drīkstu uzzināt, vai pie jums karājos?”