Creditreform presē

Lielāks pieprasījums pēc ārpustiesas parādu atgūšanas un kredītinformācijas pakalpojumiem.

2012.gads kopā ar nelielu ekonomikas atdzīvošanos veidoja lielāku pieprasījumu arī pēc ārpustiesas parādu atgūšanas un kredītinformācijas pakalpojumiem.
SIA Creditreform Latvijā pēc dažu gadu pārtraukuma uzrādīja stabilu apgrozījuma pieaugumu gan pamatdarbības jomā, gan arī kopā ar meitas kompānijām sekmīgi attīstīja kredītinformācijas portālu Crediweb.lv, kura darbības pamatā ir Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantošana. Rezultātā mūsu klienti saņem daudz kvalitatīvākus un izdevīgākus pakalpojumus kredītrisku vērtēšanai.
Šī gada jaunums ir CrefoCert Sertifikātu piešķiršana stabilākajiem Latvijas uzņēmumiem ar labu un teicamu maksātspēju. Šādu sertifikātu izsniegšana vairumā Eiropas valstu ir ierasta prakse, lai uzņēmums varētu uzlabot savu reputāciju darījumu partneru acīs.
 
Dažām kompānijām būtisks apgrozījuma kāpums
 
Virkne kompāniju tirgū tikpat kā nav pamanāmas, jo turpina iepriekšējos gados iegādāto debitoru portfeļu apstrādi un piedziņu.
Dažādo finanšu uzskaites principu dēļ, dažas kompānijas uzrādījušas būtisku apgrozījuma kāpumu, jo visas piedzītās parādu summas ieskaita apgrozījumā, līdz ar to apgrozījumu salīdzinājums nebūt neatspoguļo piedziņas kompāniju paveikto un darbības efektivitāti. Domāju, ka to vislabāk zina katrs klients, kurš spēj salīdzināt pakalpojumu rezultātu un kvalitāti.
Pēc Crediweb.lv portāla informācijas no visiem uzņēmumiem, kas sniedz Iekasēšanas āģentūru un kredītbiroju pakalpojumus, 19% nav nekāda apgrozījuma, kas liecina, ka uzņēmējdarbība nenotiek, bet lielākā daļa šo uzņēmumu, kas ir 59%, apgrozījums ir no 1 – 150 000 LVL.
 
Apkopojot 25 lielāko piedziņas uzņēmumu 2012.g. rezultātus, var atzīmēt, ka:
· Kopējais apgrozījums krities par 5%, tajā pat laikā dažādo uzskaites principu pielietošanas un iepirkto parādu portfeļu izstrādes rezultātā kopējā peļņa palielinājusies piecas reizes. Tas gan kopā nesedz iepriekšējo gadu zaudējumus;
· No 25 uzņēmumiem tikai 12 strādā ar peļņu, bet 13 ar zaudējumiem;
· Sešas LĀPPA (Latvijas Ārpustiesas parādu piedziņas asociācijas) dalībnieces kopā nopelnījušas vairāk nekā visa nozare kopā.
 
Pieņemts Parādu ārpustiesas likums
 
Būtiskas izmaiņas pagājušā gada beigās piemeklēja ārpustiesas parādu piedziņas nozari. Saeima apstiprināja likumu par ārpustiesas parādu atgūšanu. Likums strikti regulē piedziņas kompāniju darbību, licencēšanu, komunikācijas kārtību ar parādniekiem, kā arī parādnieka pienākumus sadarboties ar parādu piedziņas kompāniju kā kreditora pārstāvi.
Būtiskas izmaiņas šā gada rezultātos ienesīs jaunais piedziņas izdevumu regulējums, kas ļoti stingri nosaka maksimālo piedziņas izdevumu apmēru, ko drīkst prasīt no parādnieka ārpustiesas parādu atgūšanas procesa laikā.
Pieļauju, ka šīs izmaiņas kopā ar licences maksu būtiski “sitīs pa kabatu” firmām, kas specializējas ārpustiesas parādu atgūšanā no privātpersonām. Pašlaik licences saņēmušas 18 firmas. Svarīgi arī tas, ka tagad šo jomu rūpīgi uzrauga PTAC.
 
Tiek apstrādāti iegādātie parādu portfeļi
Pagājušajā gadā un arī šogad pircējiem tika piedāvāti vairāki desmiti parādu portfeļi par visai iespaidīgām kopējām summām.
2012.gadā pēc finanšu rezultātiem sekmīgākās kompānijas pārsvarā nodarbojās ar iegādāto portfeļu apstrādi un iekasēšanu. Tajā pat laikā jāatzīmē visai sīva konkurence un cenu pieaugums parādu portfeļu pirkšanā. Tā kā rezultāti portfeļu izstrādei būs zināmi tikai pēc vairākiem gadiem, tomēr ir pamats uzskatīt, ka nenodrošināto parādu portfeļu cenas ir pārspīlētas un par tiem tiek pārmaksāts.